Ltd, Jsc và Plc có ý nghĩa như thế nào?

Ý nghĩa của ltd - jsc - plc

Khi đi trên đường, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những từ như Ltd, Plc, Jsc xuất hiện. Vậy nó có ý nghĩa gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới dây nhé.

Ltd có ý nghĩa gì?

Limited Liability CompanyLLC hoặc từ thường gặp nhất là Ltd, chỉ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), mô hình công ty kinh doanh vừa và nhỏ.

Lý do gọi là công ty TNHH là vì các thành viên trong công ty khi góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, cũng như nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi mà số vốn mà họ cam kết góp vào công ty. Công ty TNHH không được phép huy động vốn vì nó không được quyền phát hành cổ phần.

Ý nghĩa của ltd - jsc - plc

Công ty TNHH được xây dựng theo mô hình đóng, việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên trong công ty là rất hạn chế, khi muốn thực hiện chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác trong công ty.

Nếu chủ sở hữu của công ty chỉ có duy nhất một tổ chức hoặc một cá nhân, thì công ty đó được gọi là công ty trách nhiệu hữu hạn một thành viên. Và số thành viên trong công ty TNHH không được quá 50 người. Tổ chức lãnh đạo cao nhất trong công ty được gọi là Hội đồng thành viên.

Ý nghĩa của JSC

Joint Stock Company – Là mô hình công ty cổ phần. Mô hình công ty này cần tối thiểu đồng thời 3 chủ sở hữu, thì mới có thể thành lập công ty; đại diện có thể là pháp nhân hoặc thể nhân. Số vốn góp vào công ty sẽ được chia thành những phần bằng nhau và chúng được gọi là cổ phần (share), người góp vốn gọi là cổ đông (Shareholder). Các cổ đông được cấp một loại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, nó được gọi là cổ phiếu (stock). Chỉ có công ty cổ phần thì mới có quyền được phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu chính là bằng chứng giúp xác nhận quyền sở hữu của cổ đông với công ty Cổ phần, và cổ phiếu là thứ để cổ đông thể hiện quyền lực trong công ty.

Ý nghĩa của ltd - jsc - plc

Trong mô hình công ty cổ phần, Annual General Meeting – Đại hội cổ đông là nơi nắm quyền lực cao nhất trong mô hình công ty Cổ phần; phiên họp thường kỳ của cổ đông có thể được tổ chức hàng năm. Trong đại hội, các thành viên sẽ bầu ra Hội đồng quản trị – Board of Director để thực hiện điều hành công ty. Một trong những lợi thế lớn của mô hình này là Nhà đầu tư có khả năng thực hiện điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, hoặc từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác một cách dễ dàng bằng hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần.

Xem thêm: Youtube Premium là gì? Lợi ích của Youtube Premium

Mô hình Plc là gì?

Plc – Public Limited Company, hoặc gọi tắt là Public Company, là mô hình công ty đại chúng. Là mô hình công ty lớn hơn so với công ty Cổ phần, mô hình này thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng bằng việc phát hành cổ phiếu/trái phiếu, được niêm yếu tại các điểm giao dịch chứng khoán “stock exchange” hoặc chứng khóa không niêm yết nhưng được phép giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tùy theo từng nước mà công ty đại chúng được  định nghĩa một cách cụ thể hơn. Như tại Việt Nam, khi một công ty Cổ phần “Jsc” muốn trở thành công ty đại chúng “Plc”, thì cần phải đáp ứng được một trong 3 điều kiện theo Luật Chứng Khoán dưới đây:

  • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu với công chúng
  • Cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc các Trung tâm giao dịch chứng khoán.
  • Cổ phiếu được có ít nhất 100 Nhà đầu tư sở hữu, không kể các Nhà đầu tư chứng khóa chuyên nghiệp, và vốn điều lệ đã góp được phải từ 10 tỷ Việt Nam đồng trở lên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan có đủ thẩm quyển để thực hiện công nhận một công ty nào đó là một công ty đại chúng ở Việt Nam.

Ý nghĩa của ltd - jsc - plc

Điểm đặc biệt của công ty đại chúng là nguồn vốn có sự tham gia từ bên ngoài với khá nhiều nhà đầu tư, vì thế yêu cầu quản trị là yếu tố khác biệt so với vấn đề quản lý công ty. Công ty phải thực hiện các báo cáo công khai hoạt động của công ty với công chúng, vì thế công ty chịu sự giám sát khá chặt chẽ của công chúng, xã hội. Không những thế, hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc của công ty phải công khai các hoạt động quản lý cũng như điều hành công ty. Ban giám đốc phải chăm lo quá trình phát triển của công ty, các cải tiến về kỹ thuật, quản lý, cơ cấu vốn hợp lý; nếu không thực hiện các công việc đó hoặc thực hiện không hợp lý thì giám đốc sẽ lập tức bị sa thải. Tóm lại, hoặc động cảu công ty đại chúng đã tạo sự ràng buộc giám đốc phải tuân thủ pháp luật, điều hành công ty theo đúng luật của công ty.

Như vậy là bạn đã hiểu được ý nghĩa của Ltd, Jsc cũng như Plc là gì rồi đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*